20220322 180713 resized 003
20220322 161545
20220322 181058 002
20220322 183225 resized 003
20220322 185239 002

Vintiv automatiseert en robotiseert op maat produktieprocessen die op het eerste zicht niet te automatiseren en of te robotiseren zijn.
Timen Floré staat er aan het hoofd van een jong en dynamisch team van Vintiv, alweer een nieuwe parel in de ondernemingswereld.