Waregem - Met een geslaagde tuinparty en in aanwezigheid van heel wat ondernemers en notabelen (waaronder de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé), organiseerde het Bedrijvencentrum Waregem de machtsoverdracht. Na dertig jaar exemplarische dienst geeft Marleen Demuynck de fakkel officieel door aan Manu Tuytens (Concordia) die de functie van directeur zal combineren met die van 'piloot' in zijn eigen bedrijf.

Marleen Demuynck wees er bij haar afscheid op dat het Bedrijvencentrum een bezetting haalt van 93 procent. Ze keek ook terug op haar loopbaan "60 procent waren starters, 30 procent groeiers en 10 procent buitenlandse bedrijven", aldus Demuynck. Zelf kwam ze in 1989 de leiding waarnemen, nadat ze tussen 1984 en 1989 het klappen van de zweep geleerd had in het Bedrijvencentrum van Kortrijk-Wevelgem, een geesteskind van de provincie en de POM (toenmalige Gom).

In Waregem trad Demuynck drie decennia lang voor het voetlicht met zachte allure en met een combinatie van inzet en inzicht. Ze was de ideale en door een eenieder gewaardeerde gids die jonge ondernemers het rechte pad wist te wijzen. Het Bedrijvencentrum Waregem voerde altijd een koers, los van de provincie.

Met opvolger Manu Tuytens is de opvolging in goede handen. De bescheiden topondernemer zei te hopen dat hij zijn ervaring maximaal zal kunnen ten dienste stellen van bedrijfsleiders die er om vragen. Als iemand dat kan, dan Tuytens toch wel, daar is eenieder het over eens.