Met zijn perfecte ligging bij de E17, zijn  40 bedrijfsruimtes, kantoren, ateliers, moderne vergaderzalen en parking mikt het Bedrijvencentrum Waregem op starters, groeiers, spin offs en buitenlandse bedrijven.

Daarbij hoort een totaalpakket van diensten, die perfect beantwoorden aan de verwachtingen van de ondernemers.  De gepersonaliseerde en accurate telefoonpermanentie waarborgt een stevige en professionele thuisbasis aan de bedrijven.

Bovendien bevordert het Bedrijvencentrum Waregem de kruisbestuiving tussen de bedrijven, van klein tot groot.  De bedrijven genieten van een stimulerende omgeving en de gelijkgestemde ondernemers leren van elkaars ervaringen.  Bijgevolg leiden deze belangrijke netwerken vaak tot samenwerking en opportuniteiten. Contacten leiden naar contracten!

Het secretariaat zorgt voor een persoonlijk en vriendelijk onthaal, telefoonpermanentie, ontvangst en versturen van pakjes, verzorgen van mailings, updaten van bestanden, opbellen van (potentiële) klanten. Het biedt bijstand om maximaal in te spelen op de huidige communicatiemedia, o.a. WIFI, Chromecast, Touch Screen, etc.

Ook het directiecomité stelt zijn netwerken en ervaring ter beschikking.  Zo brengt het Bedrijvencentrum de ondernemers dichter bij elkaar en bevordert het BC nieuwe contacten onder de ondernemers. Indien gewenst kunnen de starters begeleiding krijgen tijdens hun opstartfase.

Ook externe bedrijven genieten graag van de accommodatie en service van het Bedrijvencentrum Waregem.  Zij kunnen gebruik maken van de nieuwe moderne vergaderzalen, al dan niet met catering,  gratis parking, diverse diensten van het secretariaat, etc.

Het BC Waregem speelt ruim in op de nieuwe tendensen zoals flexplekken, virtueel kantoor, telewerken.  Deze nieuwe werkvormen winnen aan belang door allerlei factoren,  zoals files, aantrekken en behouden van werknemers, stakingen, gebrek aan parkeermogelijkheden, etc.  De kost van een flexplek weegt immers niet op tegen het immense tijdsverlies en zijn kostenplaatje.

Kortom, het Bedrijvencentrum speelt maximaal in op de wensen en noden van de bedrijven, en dit tegen een prima verhouding prijs/kwaliteit.

Neem vrijblijvend contact op 056/620 211 of info@bcwaregem.be
www.bcwaregem.be
Marleen Demuynck,
Directeur BC Waregem